Inne produkty

W kategorii INNE PRODUKTY znajdują się produkty, które nie zostały sklasyfikowane w pozostałych kategoriach oferty ogólnej Pivexinu.

Do produktów stanowiących uzupełniającą ofertę firmy PIVEXIN należą:

  • Kleje. 
  • Szczotki techniczne (listwowe, okrągłe). 
  • Kurtyny PVC oraz systemy mocujące. 
  • Płyty gumowe, silikonowe.
  • Gąbki (walce lub płyty). 
  • Rolki (tworzywowe, metalowe).
  • Łańcuchy płytkowe. 
  • Taśmy modularne.